Tín hiệu giao dịch 11.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.1749 1.1776 1.17373 75.0%
USDJPY SELL 111.026 110.771 111.137 63.2%
GBPUSD SELL 1.325 1.32195 1.32633 71.0%
AUDUSD BUY 0.74734 0.74906 0.74659 78.0%
USDCAD SELL 1.31109 1.30807 1.3124 76.9%
NZDUSD BUY 0.68469 0.68626 0.68401 67.0%
EURGBP BUY 0.88661 0.88865 0.88572 79.0%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,259.22 $1,262.12 $1,257.96 76%
WTI BUY $72.55 $73.20 $72.19 83%
SILVER (BẠC) BUY $16.13 $16.21 $16.08 79%
Cổ phiếu
Apple SELL $190.20 $188.96 $190.68 63.0%
Amazon SELL $1,737.46 $1,726.17 $1,741.80 68.5%
Walmart SELL $85.85 $85.29 $86.06 71.0%
Facebook SELL $204.39 $203.06 $204.90 70.3%
Netflix SELL $418.72 $416.00 $419.77 64.0%
IBM BUY $144.21 $145.00 $143.85 75.0%
SONY BUY $51.59 $51.87 $51.46 67.4%
TESLA MOTOR BUY $317.50 $319.25 $316.71 72.4%
GOOGLE BUY $1,153.34 $1,159.68 $1,150.46 69.0%
US30 SELL $24,772.80 24611.78 24834.73 72.1%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark