Tín hiệu giao dịch 13.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.13797 1.13535 1.13911 75.0%
USDJPY SELL 110.181 109.928 110.291 63.4%
GBPUSD SELL 1.27554 1.27261 1.27682 80.0%
AUDUSD SELL 0.72718 0.72551 0.72791 72.0%
USDCAD BUY 1.31577 1.3188 1.31445 74.5%
NZDUSD SELL 0.65817 0.65666 0.65883 82.1%
EURGBP SELL 0.89206 0.89001 0.89295 71.2%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,207.63 $1,204.85 $1,208.84 72.0%
WTI SELL $66.92 $66.32 $67.25 72.1%
SILVER (BẠC) SELL $15.245 $15.169 $15.291 74%
Cổ phiếu
Apple SELL $207.25 $205.90 $207.77 74.3%
Alibaba SELL $176.86 $175.71 $177.30 68.4%
Amazon SELL $1,885.93 $1,873.67 $1,890.64 73.4%
Walmart BUY $90.13 $90.63 $89.90 72.3%
Facebook BUY $180.05 $181.04 $179.60 70.0%
Netflix SELL $345.76 $343.51 $346.62 80.0%
IBM SELL $144.33 $143.39 $144.69 72.3%
SONY SELL $54.61 $54.26 $54.75 78.0%
TESLA MOTOR SELL $355.64 $353.33 $356.53 69.3%
GOOGLE SELL $1,238.13 $1,230.08 $1,241.23 78.2%
US30 SELL $25,204.50 25040.67 25267.51 74.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark