Tín hiệu giao dịch 14.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.14106 1.13844 1.1422 72.3%
USDJPY BUY 110.758 111.013 110.647 65.0%
GBPUSD SELL 1.27683 1.27389 1.27811 79.2%
AUDUSD SELL 0.72763 0.72596 0.72836 74.5%
USDCAD SELL 1.31148 1.30846 1.31279 78.5%
NZDUSD SELL 0.66001 0.65849 0.66067 78.2%
EURGBP SELL 0.89354 0.89148 0.89443 70.0%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,195.58 $1,192.83 $1,196.78 69.3%
WTI SELL $66.88 $66.28 $67.21 73.4%
SILVER (BẠC) SELL $15.048 $14.973 $15.093 70%
Cổ phiếu
Apple SELL $208.63 $207.27 $209.15 75.4%
Alibaba SELL $177.46 $176.31 $177.90 71.0%
Amazon SELL $1,895.40 $1,883.08 $1,900.14 70.0%
Walmart BUY $89.57 $90.06 $89.35 68.4%
Facebook BUY $179.73 $180.72 $179.28 72.2%
Netflix SELL $340.97 $338.75 $341.82 82.3%
IBM SELL $142.49 $141.56 $142.85 71.2%
SONY SELL $54.12 $53.77 $54.26 75.0%
TESLA MOTOR SELL $355.85 $353.54 $356.74 71.2%
GOOGLE SELL $1,235.12 $1,227.09 $1,238.21 80.0%
US30 SELL $25,243.00 25078.92 25306.11 71.2%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark