Tín hiệu giao dịch 15.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.13415 1.13154 1.13528 76.0%
USDJPY BUY 111.336 111.592 111.225 69.2%
GBPUSD SELL 1.2716 1.26868 1.27287 82.2%
AUDUSD SELL 0.72331 0.72165 0.72403 77.0%
USDCAD SELL 1.30576 1.30276 1.30707 78.2%
NZDUSD SELL 0.65633 0.65482 0.65699 79.2%
EURGBP SELL 0.89182 0.88977 0.89271 72.1%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,192.64 $1,189.90 $1,193.83 72.1%
WTI BUY $66.05 $66.64 $65.72 71.0%
SILVER (BẠC) SELL $15.005 $14.930 $15.050 72%
Cổ phiếu
Apple SELL $209.35 $207.99 $209.87 78.0%
Alibaba SELL $172.51 $171.39 $172.94 76.0%
Amazon BUY $1,918.52 $1,929.07 $1,913.72 72.3%
Walmart BUY $90.78 $91.28 $90.55 70.0%
Facebook BUY $180.79 $181.78 $180.34 73.4%
Netflix SELL $337.17 $334.98 $338.01 80.0%
IBM SELL $143.18 $142.25 $143.54 72.3%
SONY BUY $54.26 $54.56 $54.12 78.3%
TESLA MOTOR SELL $347.49 $345.23 $348.36 72.0%
GOOGLE SELL $1,241.84 $1,233.77 $1,244.94 73.4%
US30 SELL $25,281.50 25117.17 25344.7 70.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark