Tín hiệu giao dịch 16.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16849 1.1658 1.16966 73.4%
USDJPY BUY 112.46 112.719 112.348 82.5%
GBPUSD SELL 1.32399 1.32094 1.32531 73.4%
AUDUSD BUY 0.74215 0.74386 0.74141 81.0%
USDCAD SELL 1.3153 1.31227 1.31662 78.3%
NZDUSD BUY 0.67653 0.67809 0.67585 68.9%
EURGBP BUY 0.88251 0.88454 0.88163 78.3%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,243.24 $1,246.10 $1,242.00 73.1%
WTI SELL $69.58 $68.95 $69.93 74.5%
SILVER (BẠC) BUY $15.82 $15.90 $15.77 72.3%
Cổ phiếu
Apple BUY $191.14 $192.19 $190.66 71.0%
Amazon BUY $1,811.00 $1,820.96 $1,806.47 65.0%
Walmart BUY $87.63 $88.11 $87.41 73.0%
Facebook BUY $207.00 $208.14 $206.48 74.0%
Netflix SELL $395.76 $393.19 $396.75 78.0%
IBM SELL $145.61 $144.66 $145.97 77.9%
SONY BUY $53.30 $53.59 $53.17 70.2%
TESLA MOTOR BUY $318.67 $320.42 $317.87 74.3%
GOOGLE SELL $1,188.84 $1,181.11 $1,191.81 68.0%
US30 BUY $25,015.00 25152.58 24952.46 69.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark