Tín hiệu giao dịch 16.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.13749 1.14011 1.13635 72.3%
USDJPY BUY 110.8 111.055 110.689 74.5%
GBPUSD SELL 1.27125 1.26833 1.27252 84.5%
AUDUSD SELL 0.72575 0.72408 0.72648 79.1%
USDCAD SELL 1.31277 1.30975 1.31408 73.2%
NZDUSD SELL 0.65746 0.65595 0.65812 75.4%
EURGBP SELL 0.89463 0.89257 0.89552 68.0%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,172.10 $1,169.40 $1,173.27 73.0%
WTI SELL $64.44 $63.86 $64.76 68.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.464 $14.392 $14.507 75%
Cổ phiếu
Apple SELL $209.98 $208.62 $210.50 79.0%
Alibaba SELL $169.22 $168.12 $169.64 78.0%
Amazon SELL $1,882.65 $1,870.41 $1,887.36 79.0%
Walmart BUY $90.10 $90.60 $89.87 80.0%
Facebook SELL $178.74 $177.58 $179.19 68.4%
Netflix SELL $326.11 $323.99 $326.93 83.0%
IBM SELL $143.67 $142.74 $144.03 76.0%
SONY SELL $53.60 $53.25 $53.73 72.0%
TESLA MOTOR SELL $338.26 $336.06 $339.11 67.0%
GOOGLE SELL $1,213.85 $1,205.96 $1,216.88 75.0%
US30 SELL $25,271.00 25106.74 25334.18 67.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark