Tín hiệu giao dịch 17.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.13819 1.14081 1.13705 74.3%
USDJPY SELL 110.88 110.625 110.991 78.0%
GBPUSD SELL 1.27192 1.26899 1.27319 80.0%
AUDUSD SELL 0.72682 0.72515 0.72755 71.0%
USDCAD SELL 1.31488 1.31186 1.31619 70.0%
NZDUSD SELL 0.65951 0.65799 0.66017 77.3%
EURGBP SELL 0.89479 0.89273 0.89568 65.0%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,177.54 $1,174.83 $1,178.72 75.6%
WTI SELL $64.78 $64.20 $65.10 69.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.650 $14.577 $14.694 73%
Cổ phiếu
Apple BUY $212.91 $214.08 $212.38 80.0%
Alibaba SELL $171.58 $170.46 $172.01 73.4%
Amazon SELL $1,882.65 $1,870.41 $1,887.36 79.0%
Walmart BUY $98.45 $98.99 $98.20 81.2%
Facebook SELL $174.21 $173.08 $174.65 70.0%
Netflix SELL $321.98 $319.89 $322.78 84.0%
IBM SELL $145.03 $144.09 $145.39 77.0%
SONY SELL $53.74 $53.39 $53.87 78.0%
TESLA MOTOR SELL $334.61 $332.44 $335.45 68.4%
GOOGLE SELL $1,204.18 $1,196.35 $1,207.19 78.0%
US30 BUY $25,630.50 25771.47 25566.42 69.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark