Tín hiệu giao dịch 18.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.16239 1.16506 1.16123 75.9%
USDJPY BUY 112.95 113.21 112.837 81.2%
GBPUSD SELL 1.31096 1.30794 1.31227 81.2%
AUDUSD BUY 0.73838 0.74008 0.73764 67.0%
USDCAD SELL 1.32 1.31696 1.32132 78.3%
NZDUSD BUY 0.67811 0.67967 0.67743 71.2%
EURGBP SELL 0.88877 0.88673 0.88966 72.4%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,228.00 $1,225.18 $1,229.23 67.5%
WTI SELL $66.84 $66.24 $67.17 68.3%
SILVER (BẠC) SELL $15.59 $15.52 $15.64 64.5%
Cổ phiếu
Apple BUY $191.07 $192.12 $190.59 68.0%
Amazon BUY $1,849.00 $1,859.17 $1,844.38 67.0%
Walmart BUY $88.16 $88.64 $87.94 69.2%
Facebook BUY $209.71 $210.86 $209.19 75.0%
Netflix SELL $379.02 $376.56 $379.97 78.4%
IBM SELL $143.22 $142.29 $143.58 72.3%
SONY BUY $53.68 $53.98 $53.55 69.1%
TESLA MOTOR BUY $312.97 $314.69 $312.19 78.2%
GOOGLE SELL $1,197.00 $1,189.22 $1,199.99 64.0%
US30 BUY $25,122.00 25260.17 25059.2 71.2%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark