Tín hiệu giao dịch 19.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16424 1.16156 1.1654 71.2%
USDJPY BUY 112.732 112.991 112.619 82.5%
GBPUSD SELL 1.30681 1.3038 1.30812 83.4%
AUDUSD SELL 0.74252 0.74081 0.74326 81.0%
USDCAD SELL 1.31669 1.31366 1.31801 79.0%
NZDUSD BUY 0.67898 0.68054 0.6783 70.3%
EURGBP BUY 0.89075 0.8928 0.88986 79.2%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,224.64 $1,221.82 $1,225.86 78.1%
WTI SELL $67.61 $67.00 $67.95 69.2%
SILVER (BẠC) SELL $15.47 $15.39 $15.52 74.5%
Cổ phiếu
Apple BUY $190.08 $191.13 $189.60 74.0%
Amazon BUY $1,842.00 $1,852.13 $1,837.40 68.0%
Walmart BUY $88.01 $88.49 $87.79 75.0%
Facebook BUY $209.26 $210.41 $208.74 78.0%
Netflix SELL $374.80 $372.36 $375.74 73.0%
IBM SELL $144.25 $143.31 $144.61 78.9%
SONY SELL $53.04 $52.70 $53.17 72.3%
TESLA MOTOR BUY $323.67 $325.45 $322.86 74.8%
GOOGLE SELL $1,197.05 $1,189.27 $1,200.04 64.0%
US30 BUY $25,197.00 25335.58 25134.01 73.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark