Tín hiệu giao dịch 20.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16447 1.16179 1.16563 72.4%
USDJPY BUY 112.335 112.593 112.223 80.3%
GBPUSD SELL 1.30125 1.29826 1.30255 83.4%
AUDUSD SELL 0.73491 0.73322 0.73564 83.0%
USDCAD BUY 1.3263 1.32935 1.32497 69.0%
NZDUSD BUY 0.67437 0.67592 0.6737 72.3%
EURGBP BUY 0.8949 0.89696 0.89401 82.4%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,218.15 $1,215.35 $1,219.37 81.0%
WTI SELL $67.84 $67.23 $68.18 71.3%
SILVER (BẠC) SELL $15.268 $15.192 $15.314 79%
Cổ phiếu
Apple BUY $191.48 $192.53 $191.00 75.0%
Amazon BUY $1,810.00 $1,819.96 $1,805.48 65.3%
Walmart BUY $87.61 $88.09 $87.39 76.7%
Facebook BUY $207.62 $208.76 $207.10 74.5%
Netflix SELL $363.56 $361.20 $364.47 69.8%
IBM BUY $149.01 $149.83 $148.64 75.3%
SONY SELL $52.58 $52.24 $52.71 76.5%
TESLA MOTOR BUY $319.64 $321.40 $318.84 69.7%
GOOGLE SELL $1,185.05 $1,177.35 $1,188.01 68.0%
US30 BUY $24,978.00 25115.38 24915.56 78.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark