Tín hiệu giao dịch 21.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.15157 1.15422 1.15042 72.0%
USDJPY SELL 109.95 109.697 110.06 68.0%
GBPUSD SELL 1.28221 1.27926 1.28349 76.0%
AUDUSD BUY 0.73483 0.73652 0.7341 78.6%
USDCAD SELL 1.30323 1.30023 1.30453 70.0%
NZDUSD SELL 0.66522 0.66369 0.66589 74.0%
EURGBP BUY 0.89803 0.9001 0.89713 67.9%
Thị trường Vàng
GOLD SELL $1,193.30 $1,190.56 $1,194.49 69.1%
WTI SELL $65.40 $64.81 $65.73 72.3%
SILVER (BẠC) SELL $14.770 $14.696 $14.814 80.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $214.90 $216.08 $214.36 84.0%
Alibaba SELL $176.20 $175.05 $176.64 78.0%
Amazon SELL $1,875.46 $1,863.27 $1,880.15 73.0%
Walmart SELL $95.88 $95.26 $96.12 77.0%
Facebook SELL $172.14 $171.02 $172.57 70.0%
Netflix SELL $328.06 $325.93 $328.88 75.0%
IBM SELL $146.26 $145.31 $146.63 79.0%
SONY BUY $54.51 $54.81 $54.37 80.0%
TESLA MOTOR SELL $307.54 $305.54 $308.31 70.0%
Nike BUY $82.14 $82.59 $81.93 71.0%
GOOGLE SELL $1,207.30 $1,199.45 $1,210.32 78.0%
US30 SELL $25,770.25 25602.74 25834.68 68.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark