Tín hiệu giao dịch 22.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.15764 1.1603 1.15648 75.6%
USDJPY SELL 110.196 109.943 110.306 69.2%
GBPUSD BUY 1.29022 1.29319 1.28893 78.0%
AUDUSD BUY 0.73588 0.73757 0.73514 79.2%
USDCAD SELL 1.3037 1.3007 1.305 72.0%
NZDUSD SELL 0.67057 0.66903 0.67124 78.3%
EURGBP BUY 0.89713 0.89919 0.89623 64.3%
Thị trường Vàng
GOLD SELL $1,195.40 $1,192.65 $1,196.60 70.0%
WTI SELL $66.00 $65.41 $66.33 74.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.762 $14.688 $14.806 82.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $214.90 $216.08 $214.36 80.0%
Alibaba SELL $177.56 $176.41 $178.00 72.3%
Amazon SELL $1,883.30 $1,871.06 $1,888.01 70.0%
Walmart SELL $96.70 $96.07 $96.94 72.3%
Facebook SELL $172.51 $171.39 $172.94 73.2%
Netflix SELL $337.75 $335.55 $338.59 78.0%
IBM SELL $145.84 $144.89 $146.20 80.0%
SONY BUY $54.38 $54.68 $54.24 78.0%
TESLA MOTOR SELL $321.02 $318.93 $321.82 67.0%
Nike BUY $82.92 $83.38 $82.71 77.0%
GOOGLE SELL $1,201.70 $1,193.89 $1,204.70 79.0%
US30 SELL $25,717.50 25550.34 25781.79 70.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark