Tín hiệu giao dịch 23.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.1737 1.1764 1.17253 67.3%
USDJPY SELL 110.944 110.689 111.055 76.3%
GBPUSD BUY 1.31412 1.31714 1.31281 78.0%
AUDUSD SELL 0.742 0.74029 0.74274 84.0%
USDCAD BUY 1.31311 1.31613 1.3118 68.2%
NZDUSD SELL 0.68136 0.67979 0.68204 76.3%
EURGBP BUY 0.89299 0.89504 0.8921 85.0%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,231.91 $1,234.74 $1,230.68 75.0%
WTI SELL $67.80 $67.19 $68.14 72.3%
SILVER (BẠC) BUY $15.492 $15.569 $15.446 75%
Cổ phiếu
Apple BUY $190.00 $191.05 $189.53 68.0%
Amazon BUY $1,813.00 $1,822.97 $1,808.47 67.2%
Walmart BUY $88.01 $88.49 $87.79 77.2%
Facebook BUY $209.71 $210.86 $209.19 78.3%
Netflix SELL $360.30 $357.96 $361.20 69.9%
IBM BUY $146.20 $147.00 $145.83 72.1%
SONY SELL $52.95 $52.61 $53.08 73.2%
TESLA MOTOR BUY $319.64 $321.40 $318.84 69.7%
GOOGLE SELL $1,184.30 $1,176.60 $1,187.26 69.2%
US30 BUY $25,014.50 25152.08 24951.96 79.2%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark