Tín hiệu giao dịch 23.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.15561 1.15295 1.15677 72.0%
USDJPY BUY 110.832 111.087 110.721 69.2%
GBPUSD SELL 1.2874 1.28444 1.28869 79.0%
AUDUSD SELL 0.72872 0.72704 0.72945 68.4%
USDCAD BUY 1.3039 1.3069 1.3026 72.0%
NZDUSD SELL 0.66685 0.66532 0.66752 79.0%
EURGBP BUY 0.89768 0.89974 0.89678 70.0%
Thị trường Vàng
GOLD SELL $1,191.18 $1,188.44 $1,192.37 70.0%
WTI BUY $67.89 $68.50 $67.55 78.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.610 $14.537 $14.654 78.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $214.79 $215.97 $214.25 80.0%
Alibaba SELL $177.65 $176.50 $178.09 74.5%
Amazon SELL $1,904.00 $1,891.62 $1,908.76 78.0%
Walmart SELL $95.63 $95.01 $95.87 78.0%
Facebook SELL $173.44 $172.31 $173.87 72.3%
Netflix BUY $344.27 $346.16 $343.41 67.0%
IBM SELL $145.16 $144.22 $145.52 80.0%
SONY BUY $54.58 $54.88 $54.44 78.0%
TESLA MOTOR SELL $320.89 $318.80 $321.69 72.0%
Nike BUY $82.59 $83.04 $82.38 75.0%
GOOGLE SELL $1,207.20 $1,199.35 $1,210.22 75.0%
US30 SELL $25,687.50 25520.53 25751.72 69.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark