Tín hiệu giao dịch 24.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16855 1.16586 1.16972 68.2%
USDJPY BUY 111.236 111.492 111.125 74.3%
GBPUSD SELL 1.3096 1.30659 1.31091 79.1%
AUDUSD SELL 0.73809 0.73639 0.73883 82.7%
USDCAD BUY 1.31731 1.32034 1.31599 72.5%
NZDUSD SELL 0.67813 0.67657 0.67881 78.3%
EURGBP BUY 0.89223 0.89428 0.89134 87.1%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,222.28 $1,219.47 $1,223.50 78.3%
WTI SELL $67.37 $66.76 $67.71 71.0%
SILVER (BẠC) SELL $15.377 $15.300 $15.423 76%
Cổ phiếu
Apple BUY $191.24 $192.29 $190.76 69.2%
Amazon SELL $1,800.00 $1,788.30 $1,804.50 65.7%
Walmart SELL $87.56 $86.99 $87.78 74.3%
Facebook BUY $210.60 $211.76 $210.07 74.5%
Netflix SELL $362.09 $359.74 $363.00 65.7%
IBM BUY $146.20 $147.00 $145.83 69.4%
SONY SELL $53.12 $52.77 $53.25 73.4%
TESLA MOTOR SELL $302.00 $300.04 $302.76 62.1%
GOOGLE BUY $1,202.00 $1,208.61 $1,199.00 70.0%
US30 BUY $25,140.00 25278.27 25077.15 82.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark