Tín hiệu giao dịch 24.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.1552 1.15254 1.15636 74.5%
USDJPY BUY 111.41 111.666 111.299 70.0%
GBPUSD SELL 1.28134 1.27839 1.28262 80.0%
AUDUSD SELL 0.72771 0.72604 0.72844 70.0%
USDCAD BUY 1.30907 1.31208 1.30776 75.0%
NZDUSD SELL 0.66385 0.66232 0.66451 73.0%
EURGBP BUY 0.90153 0.9036 0.90063 73.0%
Thị trường Vàng
GOLD SELL $1,186.30 $1,183.57 $1,187.49 76.0%
WTI BUY $68.07 $68.68 $67.73 79.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.526 $14.453 $14.570 71.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $215.10 $216.28 $214.56 82.0%
Alibaba SELL $171.87 $170.75 $172.30 71.0%
Amazon SELL $1,902.15 $1,889.79 $1,906.91 69.0%
Walmart SELL $95.06 $94.44 $95.30 74.0%
Facebook SELL $172.60 $171.48 $173.03 70.0%
Netflix BUY $338.85 $340.71 $338.00 69.2%
IBM SELL $145.12 $144.18 $145.48 78.0%
SONY SELL $54.38 $54.03 $54.52 79.0%
TESLA MOTOR SELL $319.49 $317.41 $320.29 73.0%
Nike BUY $82.83 $83.29 $82.62 79.0%
GOOGLE SELL $1,204.80 $1,196.97 $1,207.81 78.0%
US30 SELL      25,693.00 25526 25757.23 71.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark