Tín hiệu giao dịch 25.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16879 1.1661 1.16996 69.4%
USDJPY BUY 111.288 111.544 111.177 76.4%
GBPUSD SELL 1.31469 1.31167 1.316 75.0%
AUDUSD SELL 0.74289 0.74118 0.74363 79.0%
USDCAD BUY 1.31492 1.31794 1.31361 73.5%
NZDUSD SELL 0.68018 0.67862 0.68086 73.4%
EURGBP SELL 0.88887 0.88683 0.88976 78.7%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,225.22 $1,222.40 $1,226.45 74.2%
WTI SELL $68.36 $67.74 $68.70 67.4%
SILVER (BẠC) SELL $15.477 $15.400 $15.523 71%
Cổ phiếu
Apple BUY $192.54 $193.60 $192.06 68.0%
Amazon SELL $1,827.26 $1,815.38 $1,831.83 63.7%
Walmart SELL $87.90 $87.33 $88.12 76.5%
Facebook BUY $214.35 $215.53 $213.81 76.9%
Netflix SELL $356.59 $354.27 $357.48 64.3%
IBM BUY $146.18 $146.98 $145.81 73.0%
SONY SELL $52.63 $52.29 $52.76 67.9%
TESLA MOTOR SELL $296.56 $294.63 $297.30 65.0%
GOOGLE BUY $1,247.00 $1,253.86 $1,243.88 76.0%
US30 BUY $25,217.00 25355.69 25153.96 84.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark