Tín hiệu giao dịch 26.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.17329 1.17599 1.17212 67.0%
USDJPY SELL 110.806 110.551 110.917 74.0%
GBPUSD BUY 1.32 1.32304 1.31868 78.0%
AUDUSD BUY 0.74458 0.74629 0.74384 74.3%
USDCAD SELL 1.3035 1.3005 1.3048 71.0%
NZDUSD BUY 0.68357 0.68514 0.68289 69.5%
EURGBP SELL 0.88875 0.88671 0.88964 74.3%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,225.22 $1,222.40 $1,226.45 74.2%
WTI SELL $68.36 $67.74 $68.70 67.4%
SILVER (BẠC) SELL $15.477 $15.400 $15.523 71%
Cổ phiếu
Apple BUY $194.15 $195.22 $193.66 69.0%
Amazon BUY $1,860.00 $1,870.23 $1,855.35 67.5%
Walmart SELL $87.76 $87.19 $87.98 77.0%
Facebook SELL $218.15 $216.73 $218.70 69.0%
Netflix SELL $362.00 $359.65 $362.91 67.2%
IBM BUY $146.28 $147.08 $145.91 78.0%
SONY SELL $53.57 $53.22 $53.70 68.4%
TESLA MOTOR SELL $308.16 $306.16 $308.93 67.0%
GOOGLE BUY $1,262.00 $1,268.94 $1,258.85 79.0%
US30 BUY $25,436.00 25575.9 25372.41 87.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark