Tín hiệu giao dịch 27.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16483 1.16215 1.16599 68.0%
USDJPY BUY 110.976 111.231 110.865 71.2%
GBPUSD SELL 1.31074 1.30773 1.31205 73.5%
AUDUSD SELL 0.73867 0.73697 0.73941 74.5%
USDCAD BUY 1.30612 1.30912 1.30481 71.3%
NZDUSD BUY 0.67802 0.67958 0.67734 76.0%
EURGBP BUY 0.88859 0.89063 0.8877 72.4%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,224.27 $1,227.09 $1,223.05 71.3%
WTI BUY $69.17 $69.79 $68.82 68.3%
SILVER (BẠC) BUY $15.419 $15.496 $15.373 74%
Cổ phiếu
Apple BUY $193.98 $195.05 $193.50 69.0%
Amazon SELL $1,804.71 $1,792.98 $1,809.22 65.0%
Walmart SELL $88.15 $87.58 $88.37 72.4%
Facebook SELL $175.61 $174.47 $176.05 78.0%
Netflix SELL $362.88 $360.52 $363.79 67.3%
IBM BUY $146.57 $147.38 $146.20 76.5%
SONY SELL $53.61 $53.26 $53.74 75.3%
TESLA MOTOR SELL $306.02 $304.03 $306.79 67.0%
GOOGLE BUY $1,269.00 $1,275.98 $1,265.83 79.0%
US30 BUY $25,566.50 25707.12 25502.58 87.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark