Tín hiệu giao dịch 28.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.6762 1.68006 1.67452 73.0%
USDJPY SELL 111.266 111.01 111.377 70.0%
GBPUSD BUY 1.28799 1.29095 1.2867 75.0%
AUDUSD SELL 0.73387 0.73218 0.7346 70.0%
USDCAD SELL 1.29672 1.29374 1.29802 74.5%
NZDUSD BUY 0.66967 0.67121 0.669 76.0%
EURGBP BUY 0.90641 0.90849 0.9055 79.0%
Thị trường Vàng
GOLD BUY $1,209.50 $1,212.28 $1,208.29 73.0%
WTI BUY $68.83 $69.45 $68.49 76.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.851 $14.925 $14.806 70.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $217.48 $218.68 $216.94 82.0%
Alibaba SELL $180.29 $179.12 $180.74 69.0%
Amazon BUY $1,925.30 $1,935.89 $1,920.49 68.0%
Walmart SELL $94.38 $93.77 $94.62 78.0%
Facebook SELL $177.09 $175.94 $177.53 74.0%
Netflix BUY $364.32 $366.32 $363.41 73.0%
IBM SELL $146.48 $145.53 $146.85 78.0%
SONY SELL $55.98 $55.62 $56.12 71.0%
TESLA MOTOR SELL $319.06 $316.99 $319.86 72.0%
Nike BUY $82.56 $83.01 $82.35 78.0%
GOOGLE SELL $1,240.80 $1,232.73 $1,243.90 65.0%
US30 BUY      26,125.00 26268.69 26059.69 74.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark