Tín hiệu giao dịch 29.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.1688 1.17149 1.16763 75.0%
USDJPY SELL 111.262 111.006 111.373 68.0%
GBPUSD BUY 1.2861 1.28906 1.28481 72.0%
AUDUSD SELL 0.73429 0.7326 0.73502 69.0%
USDCAD SELL 1.208 1.20522 1.20921 76.0%
NZDUSD BUY 0.67128 0.67282 0.67061 78.0%
EURGBP BUY 0.90891 0.911 0.908 80.0%
Thị trường Vàng
GOLD BUY $1,203.60 $1,206.37 $1,202.40 75.0%
WTI BUY $68.41 $69.03 $68.07 78.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.745 $14.819 $14.701 68.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $219.23 $220.44 $218.68 84.0%
Alibaba SELL $177.84 $176.68 $178.28 73.0%
Amazon BUY $1,930.00 $1,940.62 $1,925.18 69.0%
Walmart BUY $96.00 $96.53 $95.76 72.0%
Facebook SELL $175.83 $174.69 $176.27 76.0%
Netflix BUY $367.86 $369.88 $366.94 78.0%
IBM SELL $146.37 $145.42 $146.74 71.0%
SONY SELL $55.67 $55.31 $55.81 75.0%
TESLA MOTOR SELL $311.57 $309.54 $312.35 78.5%
Nike BUY $82.48 $82.93 $82.27 79.2%
GOOGLE SELL $1,229.10 $1,221.11 $1,232.17 68.0%
US30 BUY      26,130.50 26274.22 26065.17 79.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark