Tín hiệu giao dịch 30.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.16536 1.16804 1.16419 69.0%
USDJPY SELL 111.127 110.871 111.238 70.2%
GBPUSD BUY 1.31023 1.31324 1.30892 75.0%
AUDUSD BUY 0.739 0.7407 0.73826 71.2%
USDCAD BUY 1.30739 1.3104 1.30608 72.0%
NZDUSD BUY 0.67928 0.68084 0.6786 72.1%
EURGBP BUY 0.8893 0.89135 0.88841 74.0%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,217.00 $1,219.80 $1,215.78 75.6%
WTI BUY $68.45 $69.07 $68.11 69.2%
SILVER (BẠC) BUY $15.399 $15.476 $15.353 78%
Cổ phiếu
Apple SELL $190.00 $188.77 $190.48 64.0%
Amazon SELL $1,816.19 $1,804.38 $1,820.73 67.3%
Walmart SELL $88.01 $87.44 $88.23 73.4%
Facebook SELL $174.62 $173.48 $175.06 79.0%
Netflix SELL $354.80 $352.49 $355.69 68.0%
IBM SELL $144.87 $143.93 $145.23 79.2%
SONY SELL $53.36 $53.01 $53.49 73.2%
TESLA MOTOR SELL $296.80 $294.87 $297.54 74.5%
GOOGLE BUY $1,237.70 $1,244.51 $1,234.61 72.3%
US30 SELL $25,392.50 25227.45 25455.98 89.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark