Tín hiệu giao dịch 30.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.17045 1.17314 1.16928 78.0%
USDJPY SELL 111.583 111.326 111.695 69.0%
GBPUSD BUY 1.30276 1.30576 1.30146 73.6%
AUDUSD SELL 0.72888 0.7272 0.72961 70.0%
USDCAD SELL 1.29166 1.28869 1.29295 78.0%
NZDUSD BUY 0.66667 0.6682 0.666 74.0%
EURGBP SELL 0.89829 0.89622 0.89919 73.0%
Thị trường Vàng
GOLD BUY $1,205.85 $1,208.62 $1,204.64 73.2%
WTI BUY $69.48 $70.11 $69.13 79.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.713 $14.787 $14.669 70.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $222.64 $223.86 $222.08 87.0%
Alibaba SELL $178.11 $176.95 $178.56 71.3%
Amazon BUY $1,997.01 $2,007.99 $1,992.02 71.0%
Walmart BUY $95.55 $96.08 $95.31 78.0%
Facebook SELL $175.62 $174.48 $176.06 71.0%
Netflix BUY $367.62 $369.64 $366.70 79.0%
IBM SELL $147.36 $146.40 $147.73 75.0%
SONY BUY $57.01 $57.32 $56.87 71.3%
TESLA MOTOR SELL $304.46 $302.48 $305.22 79.0%
Nike BUY $82.72 $83.17 $82.51 80.0%
GOOGLE SELL $1,248.20 $1,240.09 $1,251.32 69.0%
US30 BUY      26,109.50 26253.1 26044.23 80.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark