Tín hiệu giao dịch 31.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.17059 1.1679 1.17176 73.2%
USDJPY SELL 110.993 110.738 111.104 78.2%
GBPUSD SELL 1.31219 1.30917 1.3135 68.3%
AUDUSD BUY 0.74216 0.74387 0.74142 69.2%
USDCAD SELL 1.30657 1.30356 1.30788 76.5%
NZDUSD SELL 0.68202 0.68045 0.6827 78.3%
EURGBP BUY 0.89197 0.89402 0.89108 78.5%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,221.19 $1,224.00 $1,219.97 78.5%
WTI BUY $69.34 $69.96 $68.99 71.0%
SILVER (BẠC) BUY $15.443 $15.520 $15.397 72%
Cổ phiếu
Apple SELL $189.49 $188.26 $189.96 68.4%
Amazon SELL $1,777.20 $1,765.65 $1,781.64 68.3%
Walmart SELL $88.78 $88.20 $89.00 67.3%
Facebook SELL $171.02 $169.91 $171.45 82.1%
Netflix SELL $334.14 $331.97 $334.98 75.0%
IBM SELL $145.35 $144.41 $145.71 81.0%
SONY SELL $52.26 $51.92 $52.39 75.3%
TESLA MOTOR SELL $289.41 $287.53 $290.13 72.1%
GOOGLE SELL $1,219.77 $1,211.84 $1,222.82 75.6%
US30 SELL $25,326.50 25161.88 25389.82 90.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark