Tín hiệu giao dịch Forex 01.10.2018

Tín hiệu giao dịch Forex 01.10.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư tín hiệu giao dịch Forex 01.10.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.1601 1.15743 1.16126 70.0%
USDJPY BUY 113.913 114.175 113.799 75.0%
GBPUSD SELL 1.30349 1.30049 1.30479 71.0%
AUDUSD SELL 0.72129 0.71963 0.72201 73.0%
USDCAD BUY 1.28273 1.28568 1.28145 65.0%
NZDUSD BUY 0.66251 0.66403 0.66185 71.0%
EURGBP SELL 0.8899 0.88785 0.89079 70.0%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,189.19 $1,186.45 $1,190.38 71.0%
WTI BUY $73.51 $74.17 $73.14 75.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.600 $14.527 $14.644 69.8%

Cổ phiếu

Apple BUY $225.24 $226.48 $224.68 69.0%
Alibaba SELL $164.43 $163.36 $164.84 70.0%
Amazon BUY $2,001.76 $2,012.77 $1,996.76 78.0%
Walmart SELL $93.82 $93.21 $94.05 70.0%
Facebook SELL $164.00 $162.93 $164.41 69.0%
Netflix BUY $373.97 $376.03 $373.04 78.0%
IBM BUY $150.94 $151.77 $150.56 75.3%
SONY BUY $60.62 $60.95 $60.47 70.0%
TESLA MOTOR SELL $264.72 $263.00 $265.38 65.4%
Nike BUY $84.59 $85.06 $84.38 76.3%
GOOGLE BUY $1,193.20 $1,199.76 $1,190.22 75.6%
US30 BUY      26,649.00 26795.57 26582.38 72.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark