Tín hiệu giao dịch Forex 03.10.2018

Tín hiệu giao dịch Forex 03.10.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Forex

EURUSD SELL 1.15815 1.15549 1.15931 70.0%
USDJPY SELL 113.758 113.496 113.872 75.6%
GBPUSD SELL 1.29945 1.29646 1.30075 71.5%
AUDUSD SELL 0.71885 0.7172 0.71957 73.4%
USDCAD BUY 1.28099 1.28394 1.27971 69.5%
NZDUSD SELL 0.65915 0.65763 0.65981 70.0%
EURGBP SELL 0.89143 0.88938 0.89232 71.2%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,207.61 $1,204.83 $1,208.82 72.0%
WTI BUY $75.21 $75.89 $74.83 75.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.793 $14.719 $14.837 68.5%

Cổ phiếu

Apple BUY $229.09 $230.35 $228.52 73.5%
Alibaba SELL $160.06 $159.02 $160.46 69.6%
Amazon BUY $1,971.50 $1,982.34 $1,966.57 67.5%
Walmart SELL $95.14 $94.52 $95.38 71.3%
Facebook SELL $158.72 $157.69 $159.12 69.0%
Netflix BUY $376.75 $378.82 $375.81 79.0%
IBM BUY $153.50 $154.34 $153.12 72.0%
SONY BUY $59.77 $60.10 $59.62 76.6%
TESLA MOTOR SELL $300.59 $298.64 $301.34 76.4%
Nike BUY $82.84 $83.30 $82.63 76.0%
GOOGLE BUY $1,197.60 $1,204.19 $1,194.61 74.0%
US30 BUY      26,856.00 27003.71 26788.86 73.6%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark