Tín hiệu giao dịch forex ngày 04.9.2018

TÍN HIỆU VÀO LỆNH FOREX 04.09.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.15953 1.15686 1.16069 75.0%
USDJPY SELL 111.112 110.856 111.223 68.3%
GBPUSD SELL 1.28571 1.28275 1.287 70.0%
AUDUSD BUY 0.71877 0.72042 0.71805 74.5%
USDCAD BUY 1.3116 1.31462 1.31029 75.0%
NZDUSD SELL 0.65892 0.6574 0.65958 74.0%
EURGBP BUY 0.9018 0.90387 0.9009 79.0%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,200.43 $1,197.67 $1,201.63 71.0%
WTI BUY $69.80 $70.43 $69.45 81.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.467 $14.395 $14.510 70.0%

Cổ phiếu

Apple BUY $227.47 $228.72 $226.90 80.0%
Alibaba SELL $174.76 $173.62 $175.20 72.0%
Amazon BUY $2,012.15 $2,023.22 $2,007.12 78.0%
Walmart BUY $95.79 $96.32 $95.55 80.0%
Facebook SELL $175.37 $174.23 $175.81 70.0%
Netflix BUY $367.22 $369.24 $366.30 73.0%
IBM SELL $146.31 $145.36 $146.68 79.0%
SONY BUY $56.82 $57.13 $56.68 76.0%
TESLA MOTOR SELL $301.15 $299.19 $301.90 67.8%
Nike SELL $82.10 $81.57 $82.31 72.0%
GOOGLE SELL $1,216.20 $1,208.29 $1,219.24 69.0%
US30 SELL      25,994.12 25825.16 26059.11 76.9%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark