Tín hiệu giao dịch Forex sáng 17.09.2018

TÍN HIỆU GIAO DỊCH NGÀY 17.9.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.1629 1.16023 1.16406 70.0%
USDJPY SELL 112 111.742 112.112 68.0%
GBPUSD BUY 1.30747 1.31048 1.30616 70.0%
AUDUSD SELL 0.71512 0.71348 0.71584 71.0%
USDCAD SELL 1.3037 1.3007 1.305 75.0%
NZDUSD BUY 0.65477 0.65628 0.65412 74.0%
EURGBP SELL 0.88925 0.8872 0.89014 71.3%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,193.91 $1,191.16 $1,195.10 70.0%
WTI BUY $68.67 $69.29 $68.33 76.3%
SILVER (BẠC) SELL $14.057 $13.987 $14.099 78.0%

Cổ phiếu

Apple SELL $223.27 $221.82 $223.83 74.0%
Alibaba SELL $164.64 $163.57 $165.05 70.0%
Amazon SELL $1,968.36 $1,955.57 $1,973.28 71.0%
Walmart SELL $94.47 $93.86 $94.71 78.0%
Facebook SELL $162.13 $161.08 $162.54 72.0%
Netflix BUY $364.38 $366.38 $363.47 70.0%
IBM BUY $148.12 $148.93 $147.75 73.0%
SONY BUY $59.42 $59.75 $59.27 84.0%
TESLA MOTOR SELL $295.03 $293.11 $295.77 76.0%
Nike BUY $83.50 $83.96 $83.29 69.0%
GOOGLE SELL $1,172.70 $1,165.08 $1,175.63 70.0%
US30 SELL      26,110.00 25940.29 26175.28 75.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark