Tín hiệu giao dịch Forex sáng 24.9.2018

Tín hiệu giao dịch Forex sáng 24.9.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư tín hiệu giao dịch sáng 24.9.2018
Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD BUY 1.17408 1.17678 1.17291 75.0%
USDJPY BUY 112.603 112.862 112.49 71.0%
GBPUSD BUY 1.30768 1.31069 1.30637 68.0%
AUDUSD BUY 0.72729 0.72896 0.72656 78.0%
USDCAD SELL 1.29261 1.28964 1.2939 74.3%
NZDUSD BUY 0.66752 0.66906 0.66685 74.6%
EURGBP BUY 0.89771 0.89977 0.89681 80.0%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,196.21 $1,193.46 $1,197.41 68.0%
WTI BUY $71.43 $72.07 $71.07 76.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.194 $14.265 $14.151 70.0%

Cổ phiếu

Apple SELL $217.66 $216.25 $218.20 77.0%
Alibaba SELL $164.39 $163.32 $164.80 72.3%
Amazon BUY $1,911.60 $1,922.11 $1,906.82 71.0%
Walmart BUY $95.73 $96.26 $95.49 75.0%
Facebook SELL $162.62 $161.56 $163.03 73.0%
Netflix BUY $360.64 $362.62 $359.74 79.0%
IBM BUY $150.75 $151.58 $150.37 78.0%
SONY SELL $56.99 $56.62 $57.13 80.0%
TESLA MOTOR SELL $298.45 $296.51 $299.20 69.0%
Nike BUY $85.00 $85.47 $84.79 69.0%
GOOGLE SELL $1,165.60 $1,158.02 $1,168.51 69.7%
US30 BUY 26,690.00 26836.8 26623.28 78.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark