Tín hiệu giao dịch Forex sáng 27.9.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư tín hiệu giao dịch Forex sáng 27.9.2018.

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.17441 1.17171 1.17558 70.0%
USDJPY BUY 112.841 113.101 112.728 75.6%
GBPUSD SELL 1.31413 1.31111 1.31544 74.3%
AUDUSD SELL 0.72516 0.72349 0.72589 70.0%
USDCAD BUY 1.3044 1.3074 1.3031 75.6%
NZDUSD BUY 0.66451 0.66604 0.66385 71.2%
EURGBP BUY 0.89348 0.89554 0.89259 71.6%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,196.87 $1,194.12 $1,198.07 73.6%
WTI BUY $72.37 $73.02 $72.01 76.3%
SILVER (BẠC) SELL $14.413 $14.341 $14.456 78.0%

Cổ phiếu

Apple SELL $219.92 $218.49 $220.47 71.3%
Alibaba BUY $165.17 $166.08 $164.76 70.0%
Amazon SELL $1,974.81 $1,961.97 $1,979.75 73.0%
Walmart SELL $94.56 $93.95 $94.80 68.4%
Facebook BUY $166.66 $167.58 $166.24 73.6%
Netflix BUY $377.60 $379.68 $376.66 74.0%
IBM BUY $151.49 $152.32 $151.11 76.0%
SONY BUY $59.42 $59.75 $59.27 71.0%
TESLA MOTOR BUY $309.37 $311.07 $308.60 72.6%
Nike BUY $83.54 $84.00 $83.33 78.0%
GOOGLE SELL $1,178.00 $1,170.34 $1,180.95 69.0%
US30 SELL      26,440.00 26268.14 26506.1 72.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark