Tín hiệu giao dịch ngày 03.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
EURUSD Sell 1.16269 1.153180 1.16577 75.5%
USDJPY Buy 110.830 111.114 110.687 63.75%
GBPUSD Sell 1.31245 1.30524 1.31575 73.78%
AUDUSD Sell 0.73338 0.73027 0.73514 87.33%
GOLD Sell 1238 1225 1243 89%
WTI Sell $73.2 $72 $73.7 76.47%
USDCAD Sell 1.31887 1.31275 1.32080 72.15%
Apple Sell $186.71 $183 $187.65 68.3%
Amazon Sell $1711 $1664 $1730 78.35%
Walmart Sell $83.9 $82.58 $84.38 69.33%
Facebook Buy $196.89 $203 $194.15 71%
Netflix Buy $397 $415 $387 76%
US30 Sell 24297 24009 24392 83%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark