Tín hiệu giao dịch ngày 04.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
EURUSD Buy 1.16680 1.17205 1.16558 76.5%
USDJPY Sell 110.383 109.857 110.600 68.74%
GBPUSD Buy 1.32040 1.32573 1.31793 72.4%
AUDUSD Sell 0.74000 0.73399 0.74181 83.5%
GOLD Sell 1258 1266 1255 76.35%
WTI Buy $73 $75 $72.5 75.67%
USDCAD Sell 1.31287 1.30552 1.31643 78%
Apple (off) Sell $185 $181 $186.27 64%
Amazon (off) Sell $1700 $1670 $1710 69.6%
Walmart Sell $85.66 $84.57 $86.10 69.33%
Facebook (off) Buy $195.84 $198.77 $194.00 74%
Netflix (off) Sell $395 $384.2 $389.32 84.5%
US30 (off) Sell 24200 24000 24262 79.34%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark