Tín hiệu giao dịch ngày 09.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.176 1.1787 1.17482 79.0%
USDJPY SELL 110.38 110.126 110.49 69.3%
GBPUSD BUY 1.32936 1.33242 1.32803 67.2%
AUDUSD BUY 0.74545 0.74716 0.7447 87.0%
USDCAD SELL 1.30879 1.30578 1.3101 78.7%
NZDUSD BUY 0.68402 0.68559 0.68334 75.0%
EURGBP BUY 0.88457 0.8866 0.88369 78.3%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,257.00 $1,259.89 $1,255.74 73%
WTI SELL $72.29 $71.64 $72.65 81%
SILVER (BẠC) BUY $16.07 $16.15 $16.02 78%
Cổ phiếu
Apple SELL $188 $186.46 $188.15 68.0%
Amazon SELL $1,710 $1,698.63 $1,714.01 67.7%
Walmart SELL $84.44 $83.89 $84.65 69.3%
Facebook SELL $203.00 $201.68 $203.51 68.9%
Netflix SELL $398.49 $395.90 $399.49 64.3%
IBM BUY $142.34 $143.12 $141.98 73.2%
SONY BUY $49.53 $49.80 $49.41 65.3%
TESLA MOTOR BUY $308.16 $309.85 $307.39 71.2%
GOOGLE BUY $1,139.95 $1,146.22 $1,137.10 67.8%
US30 SELL 24459.8 24300.81 24520.95 75.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark