Tín hiệu giao dịch ngày 12.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16719 1.16451 1.16836 80.0%
USDJPY BUY 112.263 112.521 112.151 78.3%
GBPUSD SELL 1.31961 1.31657 1.32093 74.0%
AUDUSD BUY 0.73713 0.73883 0.73639 75.0%
USDCAD BUY 1.32079 1.32383 1.31947 79.0%
NZDUSD SELL 0.67505 0.6735 0.67573 69.5%
EURGBP BUY 0.88441 0.88644 0.88353 71.0%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,242.00 $1,244.86 $1,240.76 76%
WTI SELL $69.60 $68.97 $69.95 81%
SILVER (BẠC) BUY $15.80 $15.88 $15.75 67%
Cổ phiếu
Apple SELL $187.55 $186.33 $188.02 68.0%
Amazon SELL $1,754.00 $1,742.60 $1,758.39 63.0%
Walmart BUY $86.41 $86.89 $86.19 67.0%
Facebook SELL $202.26 $200.95 $202.77 73.0%
Netflix SELL $418.45 $415.73 $419.50 74.5%
IBM SELL $144.83 $143.89 $145.19 73.4%
SONY SELL $51.93 $51.59 $52.06 72.0%
TESLA MOTOR BUY $318.34 $320.09 $317.54 73.5%
GOOGLE BUY $1,154.73 $1,161.08 $1,151.84 72.3%
US30 SELL $24,708.00 24547.4 24769.77 68.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark