Tín hiệu giao dịch ngày 13.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.1667 1.16402 1.16787 76.0%
USDJPY BUY 112.593 112.852 112.48 80.0%
GBPUSD SELL 1.31814 1.31511 1.31946 78.0%
AUDUSD BUY 0.74155 0.74326 0.74081 79.3%
USDCAD BUY 1.31578 1.31881 1.31446 76.0%
NZDUSD SELL 0.6778 0.67624 0.67848 67.3%
EURGBP BUY 0.88501 0.88705 0.88412 74.5%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,246.00 $1,248.87 $1,244.75 79.0%
WTI SELL $69.33 $68.71 $69.68 80.0%
SILVER (BẠC) BUY $15.95 $16.03 $15.90 69.3%
Cổ phiếu
Apple SELL $190.00 $188.77 $190.48 69.0%
Amazon SELL $1,795.00 $1,783.33 $1,799.49 61.0%
Walmart BUY $86.35 $86.82 $86.13 69.1%
Facebook SELL $206.00 $204.66 $206.52 71.0%
Netflix SELL $412.76 $410.08 $413.79 75.0%
IBM SELL $146.31 $145.36 $146.68 76.4%
SONY BUY $52.16 $52.45 $52.03 72.4%
TESLA MOTOR BUY $316.34 $318.08 $315.55 77.5%
GOOGLE BUY $1,182.71 $1,189.21 $1,179.75 74.0%
US30 SELL $24,922.80 24760.8 24985.11 65.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark