Tín hiệu giao dịch ngày 20.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.1427 1.14533 1.14156 70.0%
USDJPY SELL 110.527 110.273 110.638 65.3%
GBPUSD SELL 1.2745 1.27157 1.27577 75.6%
AUDUSD BUY 0.7302 0.73188 0.72947 74.0%
USDCAD SELL 1.3063 1.3033 1.30761 71.2%
NZDUSD SELL 0.66166 0.66014 0.66232 78.0%
EURGBP BUY 0.8962 0.89826 0.8953 66.0%
Thị trường Vàng
GOLD SELL $1,185.00 $1,182.27 $1,186.19 68.0%
WTI SELL $64.95 $64.37 $65.27 71.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.755 $14.681 $14.799 78.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $217.38 $218.58 $216.84 85.0%
Alibaba SELL $172.87 $171.75 $173.30 75.0%
Amazon SELL $1,181.91 $1,174.23 $1,184.86 73.0%
Walmart BUY $97.85 $98.39 $97.61 76.0%
Facebook SELL $173.56 $172.43 $173.99 68.9%
Netflix SELL $316.46 $314.40 $317.25 80.0%
IBM BUY $145.84 $146.64 $145.48 78.0%
SONY BUY $54.85 $55.15 $54.71 79.0%
TESLA MOTOR SELL $304.94 $302.96 $305.70 69.0%
GOOGLE SELL $1,200.86 $1,193.05 $1,203.86 80.0%
US30 SELL $25,683.50 25516.56 25747.71 70.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark