Tín hiệu giao dịch sáng 10.09.2018

TÍN HIỆU VÀO LỆNH 10.09.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.15489 1.15223 1.15604 75.0%
USDJPY BUY 110.995 111.25 110.884 68.0%
GBPUSD SELL 1.29184 1.28887 1.29313 70.0%
AUDUSD SELL 0.71819 0.71654 0.71891 72.0%
USDCAD BUY 1.31797 1.321 1.31665 78.0%
NZDUSD SELL 0.65716 0.65565 0.65782 73.0%
EURGBP BUY 0.89384 0.8959 0.89295 74.0%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,194.50 $1,191.75 $1,195.69 70.0%
WTI BUY $68.00 $68.61 $67.66 82.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.100 $14.030 $14.142 78.0%

Cổ phiếu

Apple SELL $221.08 $219.64 $221.63 79.0%
Alibaba SELL $162.43 $161.37 $162.84 72.0%
Amazon SELL $1,952.09 $1,939.40 $1,956.97 68.0%
Walmart BUY $96.30 $96.83 $96.06 78.0%
Facebook SELL $162.22 $161.17 $162.63 69.0%
Netflix BUY $348.26 $350.18 $347.39 71.0%
IBM SELL $145.43 $144.48 $145.79 74.0%
SONY BUY $56.48 $56.79 $56.34 80.0%
TESLA MOTOR SELL $262.68 $260.97 $263.34 70.0%
Nike SELL $80.32 $79.80 $80.52 76.0%
GOOGLE SELL $1,164.70 $1,157.13 $1,167.61 72.0%
US30 SELL      25,995.00 25826.03 26059.99 75.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark