Tín hiệu giao dịch sáng 11.9.2018

TÍN HIỆU GIAO DỊCH 11.9.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.15842 1.15576 1.15958 76.0%
USDJPY BUY 111.399 111.655 111.288 70.0%
GBPUSD BUY 1.30253 1.30553 1.30123 72.0%
AUDUSD SELL 0.71053 0.7089 0.71124 74.0%
USDCAD BUY 1.31593 1.31896 1.31461 72.0%
NZDUSD SELL 0.65211 0.65061 0.65276 78.0%
EURGBP SELL 0.8892 0.88715 0.89009 77.1%

Thị trường giá Vàng

GOLD SELL $1,193.38 $1,190.64 $1,194.57 72.0%
WTI SELL $67.57 $66.96 $67.91 80.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.109 $14.038 $14.151 74.0%

Cổ phiếu

Apple SELL $218.09 $216.67 $218.64 74.0%
Alibaba SELL $155.87 $154.86 $156.26 75.0%
Amazon SELL $1,939.13 $1,926.53 $1,943.98 69.0%
Walmart BUY $96.88 $97.41 $96.64 79.0%
Facebook SELL $164.00 $162.93 $164.41 70.0%
Netflix BUY $348.00 $349.91 $347.13 70.0%
IBM SELL $145.45 $144.50 $145.81 70.0%
SONY BUY $56.63 $56.94 $56.49 79.0%
TESLA MOTOR SELL $248.78 $247.16 $249.40 72.0%
Nike SELL $82.03 $81.50 $82.24 74.5%
GOOGLE SELL $1,164.78 $1,157.21 $1,167.69 73.0%
US30 SELL      25,910.00 25741.59 25974.78 76.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark