Tín hiệu giao dịch sáng 13.9.2018

TÍN HIỆU GIAO DỊCH 13.09.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD BUY 1.16355 1.16623 1.16239 76.0%
USDJPY BUY 111.345 111.601 111.234 69.0%
GBPUSD BUY 1.3043 1.3073 1.303 71.0%
AUDUSD BUY 0.71856 0.72021 0.71784 73.0%
USDCAD SELL 1.30065 1.29766 1.30195 73.0%
NZDUSD BUY 0.65531 0.65682 0.65465 71.2%
EURGBP SELL 0.89195 0.8899 0.89284 73.4%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,205.00 $1,202.23 $1,206.21 68.0%
WTI BUY $70.00 $70.63 $69.65 83.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.231 $14.160 $14.274 75.4%

Cổ phiếu

Apple SELL $200.27 $198.97 $200.77 74.0%
Alibaba SELL $161.40 $160.35 $161.80 70.0%
Amazon SELL $1,989.50 $1,976.57 $1,994.47 69.0%
Walmart BUY $95.89 $96.42 $95.65 79.0%
Facebook SELL $161.72 $160.67 $162.12 70.0%
Netflix BUY $369.58 $371.61 $368.66 73.0%
IBM SELL $146.28 $145.33 $146.65 78.0%
SONY BUY $57.46 $57.78 $57.32 81.0%
TESLA MOTOR SELL $290.00 $288.12 $290.73 73.0%
Nike SELL $82.94 $82.40 $83.15 78.0%
GOOGLE SELL $1,162.40 $1,154.84 $1,165.31 70.0%
US30 SELL      26,024.00 25854.84 26089.06 70.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark