Tín hiệu giao dịch sáng 19.9.2018

Tín hiệu giao dịch Forex sáng 19.9.2018 XM VIETNAM xin gửi đến nhà đầu tư tín hiệu giao dich sáng 19.9.2018. Nhà đầu tư vui lòng liên hệ để nhận bản tin cập nhập sớm nhất theo phiên nhé.
Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.16617 1.16349 1.16734 78.0%
USDJPY BUY 111.832 112.089 111.72 70.0%
GBPUSD SELL 1.31464 1.31162 1.31595 70.0%
AUDUSD BUY 0.72259 0.72425 0.72187 71.0%
USDCAD SELL 1.29723 1.29425 1.29853 79.0%
NZDUSD BUY 0.65803 0.65954 0.65737 74.0%
EURGBP SELL 0.88701 0.88497 0.8879 79.0%

Thị trường Vàng

GOLD BUY $1,199.64 $1,202.40 $1,198.44 70.0%
WTI BUY $69.59 $70.22 $69.24 75.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.150 $14.221 $14.108 74.0%

Cổ phiếu

Apple BUY $218.08 $219.28 $217.53 69.0%
Alibaba SELL $156.36 $155.34 $156.75 70.0%
Amazon BUY $1,941.45 $1,952.13 $1,936.60 72.0%
Walmart BUY $95.38 $95.90 $95.14 81.0%
Facebook SELL $160.10 $159.06 $160.50 72.0%
Netflix BUY $367.68 $369.70 $366.76 75.0%
IBM BUY $148.46 $149.28 $148.09 77.0%
SONY BUY $59.77 $60.10 $59.62 81.0%
TESLA MOTOR BUY $284.70 $286.27 $283.99 69.0%
Nike BUY $85.20 $85.67 $84.99 65.0%
GOOGLE SELL $1,162.10 $1,154.55 $1,165.01 73.0%
US30 SELL   262,889.00 261180.22 263546.2 70.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark