Tín hiệu giao dịch sáng 21.9.2018

Tín hiệu giao dịch sáng 21.9.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư tín hiệu giao dịch sáng 21.9.2018.
Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD BUY 1.17799 1.1807 1.17681 78.0%
USDJPY BUY 112.56 112.819 112.447 70.0%
GBPUSD BUY 1.32675 1.3298 1.32542 73.0%
AUDUSD BUY 0.729 0.73068 0.72827 75.0%
USDCAD SELL 1.29 1.28703 1.29129 80.0%
NZDUSD BUY 0.66802 0.66956 0.66735 78.0%
EURGBP SELL 0.88775 0.88571 0.88864 79.0%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,208.27 $1,205.49 $1,209.48 70.0%
WTI BUY $70.00 $70.63 $69.65 75.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.351 $14.423 $14.308 72.0%

Cổ phiếu

Apple BUY $219.89 $221.10 $219.34 76.0%
Alibaba SELL $165.81 $164.73 $166.22 70.0%
Amazon BUY $1,943.53 $1,954.22 $1,938.67 70.0%
Walmart BUY $95.59 $96.12 $95.35 76.0%
Facebook SELL $165.67 $164.59 $166.08 71.0%
Netflix BUY $364.87 $366.88 $363.96 78.0%
IBM BUY $151.10 $151.93 $150.72 76.0%
SONY BUY $59.04 $59.36 $58.89 81.0%
TESLA MOTOR BUY $297.79 $299.43 $297.05 68.0%
Nike BUY $85.31 $85.78 $85.10 65.0%
GOOGLE SELL $1,186.81 $1,179.10 $1,189.78 68.0%
US30 BUY 26,734.50 26881.54 26667.66 76.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark