Tín hiệu giao dịch sáng 26.9.2018

CMTC xin gửi đến tín hiệu giao dịch sáng 26.9.2018

Nhà đầu tư vui lòng liên hệ để nhận tín hiệu giao dịch cập nhật trong phiên nhé.

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD BUY 1.17622 1.17893 1.17504 71.0%
USDJPY BUY 112.933 113.193 112.82 75.0%
GBPUSD BUY 1.3177 1.32073 1.31638 76.0%
AUDUSD BUY 0.72804 0.72971 0.72731 76.3%
USDCAD SELL 1.29452 1.29154 1.29581 74.0%
NZDUSD BUY 0.66785 0.66939 0.66718 74.3%
EURGBP BUY 0.8926 0.89465 0.89171 75.0%

Thị trường Vàng

GOLD BUY $1,201.00 $1,203.76 $1,199.80 72.0%
WTI BUY $72.08 $72.73 $71.72 75.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.472 $14.544 $14.429 75.6%

Cổ phiếu

Apple BUY $221.88 $223.10 $221.33 73.0%
Alibaba SELL $163.97 $162.90 $164.38 69.0%
Amazon SELL $1,973.89 $1,961.06 $1,978.82 72.0%
Walmart SELL $94.91 $94.29 $95.15 70.0%
Facebook SELL $165.18 $164.11 $165.59 72.3%
Netflix BUY $368.75 $370.78 $367.83 71.3%
IBM BUY $148.72 $149.54 $148.35 74.0%
SONY SELL $58.50 $58.12 $58.65 70.0%
TESLA MOTOR BUY $300.00 $301.65 $299.25 70.0%
Nike BUY $84.59 $85.06 $84.38 70.0%
GOOGLE BUY $1,183.34 $1,189.85 $1,180.38 70.0%
US30 SELL      26,560.00 26387.36 26626.4 71.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark