Tín hiệu giao dịch tỷ giá sáng 07.9.2018

TÍN HIỆU GIAO DỊCH NGÀY 07.09.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.162 1.16467 1.16084 76.0%
USDJPY BUY 110.57 110.824 110.459 65.0%
GBPUSD BUY 1.29247 1.29544 1.29118 75.0%
AUDUSD BUY 0.7182 0.71985 0.71748 73.0%
USDCAD BUY 1.314 1.31702 1.31269 77.0%
NZDUSD SELL 0.65789 0.65638 0.65855 70.0%
EURGBP BUY 0.89896 0.90103 0.89806 72.1%
Thị trường Vàng
GOLD BUY $1,201.79 $1,204.55 $1,200.59 78.0%
WTI SELL $67.63 $67.02 $67.97 80.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.177 $14.248 $14.134 75.0%
Cổ phiếu
Apple SELL $222.76 $221.31 $223.32 80.0%
Alibaba SELL $159.79 $158.75 $160.19 70.0%
Amazon SELL $1,957.56 $1,944.84 $1,962.45 65.0%
Walmart BUY $96.30 $96.83 $96.06 75.0%
Facebook SELL $162.22 $161.17 $162.63 69.0%
Netflix BUY $346.23 $348.13 $345.36 70.0%
IBM SELL $146.43 $145.48 $146.80 72.0%
SONY BUY $56.32 $56.63 $56.18 79.0%
TESLA MOTOR SELL $280.39 $278.57 $281.09 69.0%
Nike SELL $80.00 $79.48 $80.20 75.0%
GOOGLE SELL $1,170.80 $1,163.19 $1,173.73 70.0%
US30 SELL      25,993.50 25824.54 26058.48 79.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark