Tín hiệu vào lệnh 27.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.163 1.16567 1.16184 70.0%
USDJPY SELL 111.034 110.779 111.145 68.0%
GBPUSD SELL 1.28578 1.28282 1.28707 73.2%
AUDUSD BUY 0.73278 0.73447 0.73205 69.0%
USDCAD SELL 1.30159 1.2986 1.30289 72.0%
NZDUSD BUY 0.66902 0.67056 0.66835 74.5%
EURGBP BUY 0.90447 0.90655 0.90357 78.0%
Thị trường Vàng
GOLD BUY $1,205.00 $1,207.77 $1,203.80 71.0%
WTI BUY $68.47 $69.09 $68.13 80.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.820 $14.894 $14.776 69.0%
Cổ phiếu
Apple BUY $215.82 $217.01 $215.28 80.0%
Alibaba SELL $173.96 $172.83 $174.39 68.0%
Amazon BUY $1,094.00 $1,100.02 $1,091.27 65.0%
Walmart SELL $94.89 $94.27 $95.13 75.0%
Facebook SELL $174.38 $173.25 $174.82 73.4%
Netflix BUY $358.72 $360.69 $357.82 71.0%
IBM SELL $145.79 $144.84 $146.15 79.0%
SONY SELL $54.51 $54.16 $54.65 76.0%
TESLA MOTOR SELL $322.55 $320.45 $323.36 75.0%
Nike BUY $82.36 $82.81 $82.15 80.0%
GOOGLE SELL $1,220.00 $1,212.07 $1,223.05 69.2%
US30 SELL      25,879.50 25711.28 25944.2 73.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark