Tín hiệu vào lệnh Forex sáng 14.9.2018

TÍN HIỆU GIAO DỊCH FOREX

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD BUY 1.16943 1.17212 1.16826 79.0%
USDJPY BUY 111.832 112.089 111.72 70.0%
GBPUSD BUY 1.31169 1.31471 1.31038 74.0%
AUDUSD BUY 0.71928 0.72093 0.71856 70.0%
USDCAD SELL 1.2993 1.29631 1.3006 78.0%
NZDUSD BUY 0.6586 0.66011 0.65794 73.0%
EURGBP SELL 0.89143 0.88938 0.89232 78.0%

Thị trường Giá Vàng

GOLD BUY $1,205.28 $1,208.05 $1,204.07 69.0%
WTI BUY $68.59 $69.21 $68.25 80.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.222 $14.293 $14.179 79.0%

Cổ phiếu

Apple SELL $225.99 $224.52 $226.55 78.0%
Alibaba SELL $165.19 $164.12 $165.60 69.5%
Amazon SELL $1,988.10 $1,975.18 $1,993.07 70.0%
Walmart BUY $94.96 $95.48 $94.72 80.0%
Facebook SELL $161.72 $160.67 $162.12 71.0%
Netflix BUY $368.05 $370.07 $367.13 74.0%
IBM BUY $148.78 $149.60 $148.41 72.0%
SONY BUY $57.72 $58.04 $57.58 80.0%
TESLA MOTOR SELL $288.94 $287.06 $289.66 74.0%
Nike SELL $83.34 $82.80 $83.55 70.0%
GOOGLE SELL $1,174.70 $1,167.06 $1,177.64 72.0%
US30 SELL      26,168.00 25997.91 26233.42 72.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark