Tín hiệu vào lệnh sáng 20.9.2018

Tín hiệu vào lệnh Forex sáng 20.9.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư tín hiệu giao dịch sáng 20.9.2018. Nhà đầu tư vui lòng liên hệ để nhận bản tin giao dịch sớm nhất trong phiên nhé.
Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD BUY 1.16812 1.17081 1.16695 75.0%
USDJPY BUY 112.192 112.45 112.08 69.0%
GBPUSD BUY 1.31446 1.31748 1.31315 71.0%
AUDUSD BUY 0.72593 0.7276 0.7252 73.0%
USDCAD SELL 1.292 1.28903 1.29329 82.0%
NZDUSD BUY 0.66409 0.66562 0.66343 76.0%
EURGBP SELL 0.88852 0.88648 0.88941 80.0%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,206.00 $1,203.23 $1,207.21 72.0%
WTI BUY $71.16 $71.80 $70.80 78.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.325 $14.397 $14.282 75.0%

Cổ phiếu

Apple BUY $218.11 $219.31 $217.56 75.0%
Alibaba SELL $162.39 $161.33 $162.80 69.0%
Amazon BUY $1,926.53 $1,937.13 $1,921.71 73.0%
Walmart BUY $95.16 $95.68 $94.92 80.0%
Facebook SELL $162.93 $161.87 $163.34 70.0%
Netflix BUY $366.76 $368.78 $365.84 76.0%
IBM BUY $148.96 $149.78 $148.59 78.0%
SONY BUY $58.96 $59.28 $58.81 80.0%
TESLA MOTOR BUY $299.36 $301.01 $298.61 70.0%
Nike BUY $84.40 $84.86 $84.19 67.0%
GOOGLE SELL $1,170.70 $1,163.09 $1,173.63 70.0%
US30 BUY      26,459.00 26604.52 26392.85 75.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark