Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (BCM): Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm nay tăng trưởng

Nguồn: MBS

Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm nay tăng trưởng

 

BCM

 

Tóm tắt

  • BCM ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt 33% và 97% trong Q2/23;
  • Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận năm nay tăng trưởng lần lượt +27% và +29% svck.
  • Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 78,000 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt 33% và 97% trong Q2/23

Doanh thu BCM đạt 1,286 tỷ đồng, giảm 33% svck, trong đó doanh thu mảng kinh doanh BĐS đạt 888 tỷ đồng (-41% svck). Lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, giảm 97% svck. Nguyên nhân giảm mạnh là do (1) dự án KCN mới chậm triển khai, nhu cầu thuê đất KCN giảm và một số dự án phải tạm dừng, (2) Lãi ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết giảm 75% svck.

KCN Cây Trường đưa vào khai thác tạo động lực tăng trưởng cho BCM

KCN Cây Trường vừa được tỉnh Bình Dương bổ sung vào quy hoạch với diện diện tích đất thương phẩm là 490 ha. KCN mới giúp tăng diện tích đất thương phẩm BCM có thể cho thuê trong thời gian tới lên 940 ha. Chúng tôi kỳ vọng diện tích cho thuê trung bình đạt 20-30 ha/năm, doanh thu trong năm đạt 1,000 tỷ đồng.

Chúng tôi dự báo BCM sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 29% năm 2023

Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt 8,270 tỷ đồng (+27% svck) và lợi nhuận ròng đạt 2,168 tỷ đồng (+29% svck) với giả định (1) Diện tích cho thuê tăng trưởng tốt nhờ KCN Cây Trường được đưa vào khai thác (2) Giá cho thuê đất tăng trưởng từ 7-10%/năm nhờ nằm ở vị trí thuận lợi tại tỉnh Bình Dương (3) VSIP tiếp tục đóng góp lợi nhuận ổn định cho BCM.

Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu của BCM là 78,000 đồng/cổ phiếu

Chúng tôi định giá cổ phiếu BCM dựa trên phương pháp tổng hợp thành phần (SOTP). Luận điểm đầu tư: (1) Hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định (2) Quỹ đất lớn đảm bảo tăng trưởng dài hạn (3) BCM có thể ghi nhận doanh thu 5,000 tỷ đồng từ bán một phần dự án thành phố mới Bình Dương cho Capital Land trong năm nay.