Tổng Công ty IDICO (IDC): Khó khăn trong ngắn hạn; Định giá hấp dẫn cho dài hạn

Nguồn: BVSC

Khó khăn trong ngắn hạn; Định giá hấp dẫn cho dài hạn

 

IDC

 

Cập nhật kết quả kinh doanh 9T.2022

Lũy kế 9T.2022 đạt 7.034 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành 90,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9T.2022 ghi nhận 2.365 tỷ đồng, đạt 108,2% kế hoạch. Tới hết quý 3.2022, các hợp đồng cho thuê đất tại KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Mỹ Xuân B1 và Hựu Thạnh đã thỏa mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu 1 lần và đã được hạch toán trong kỳ. Theo cập nhật mới đây với IDC, nhu cầu thuê của lượng khách hàng mới trong nước và nước ngoài vẫn tích cực. Trong quý 3.2022, IDC đã ký mới 37,9ha, nâng tổng diện tích MOU và ký hợp đồng lên 129,7ha.

Ngắn hạn, khó khăn chung do những diễn biến bất lợi của tình hình vĩ mô

FDI đăng ký 2022 tăng trưởng chậm phản ánh sự thận trọng của dòng vốn trước những diễn biến khó lường của kinh tế vĩ mô toàn cầu. Nguồn vốn FDI đăng ký năm 2022 chậm hẳn lại sẽ ảnh hưởng tới vốn FDI giải ngân vào 2023. Các diễn biến khó lường, chuyển biến xấu của bối cảnh thế giới, lãi suất FED tiếp tục tăng cao, cũng như Quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu là các thách thức đối với Việt Nam trong thu hút các dự án FDI từ các doanh nghiệp đa quốc gia vào các lĩnh vực công nghệ cao.

IDC với các KCN trọng điểm như Phú Mỹ II và Phú Mỹ II MR tập trung thu hút nhà đầu tư vào ngành công nghiệp nặng; hay KCN Hựu Thạnh với các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, lương thực, dệt may, đồ gỗ, … Với tệp khách hàng chọn lọc, IDC sẽ gặp áp lực trong ngắn hạn đối với việc chào thuê cũng như giá chào thuê.

Định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn

BVSC sử dụng phương pháp định giá SoTP và so sánh PE để xác định giá trị hợp lý của IDC. Kết quả, kết hợp cả hai phương pháp, BVSC xác định giá trị hợp lý của IDC trong 12-18 tháng là 63.796 đồng/cp.

Khuyến nghị

BVSC đánh giá khả quan về triển vọng dài hạn của IDC. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng của IDC nằm ở quỹ đất khu công nghiệp thương phẩm sẵn sàng kinh doanh lớn, nằm tại các vị trí thuận lợi với nhu cầu từ khách hàng cao. Điều này sẽ mang đến dòng tiền rất lớn cho IDC. Nguồn tiền này sẽ là động lực để IDC đảm bảo cho sự phát triển dài hạn hơn thông qua: i) mở rộng quỹ đất; ii) M&A dự án…

Ngắn hạn, những khó khăn chung của tình hình vĩ mô ảnh hưởng tới tốc độ cho thuê và giá cả, dẫn tới giảm giá trị hợp đồng ghi nhận trong 2023-2024. Với giá mục tiêu theo các phương pháp, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với IDC với mức giá là 63.796 đồng/cp, tương đương 86% upside so với giá đóng cửa ngày 03/01/2023.

Zalo Finashark