Tổng Công ty IDICO (IDC): Lợi nhuận mảng KCN quý 3 vượt kỳ vọng của chúng tôi

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận mảng KCN quý 3 vượt kỳ vọng của chúng tôi

 

IDC

 

  • Tổng CT IDICO (IDC) công bố KQKD quý 3/2022 khả quan với doanh thu tăng 128% YoY đạt 2,1 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 151% YoY đạt 422 tỷ đồng chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu mảng KCN tích cực. Theo ban lãnh đạo, IDC đã ký các hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MOU) cho việc cho thuê thêm đất KCN với diện tích 37,9 ha trong quý 3/2022 (tương đương 129,7 ha trong 9 tháng năm 2022 và hoàn thành 81% dự báo cả năm của chúng tôi).
  • Trong quý 3/2022, chúng tôi ước tính IDC đã ghi nhận doanh thu đối với doanh thu chưa được thực hiện từ KCN Mỹ Xuân B1 (đã được lắp đầy 100%, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trị giá 470 tỷ đồng (chiếm khoảng 46% doanh thu mảng KCN trong quý) sau khi hoàn tất các thủ tục ghi nhận đối với KCN này. IDC hiện sở hữu 51% cổ phần tại KCN này với doanh thu chưa ghi nhận còn lại trị giá 645 tỷ đồng tính đến cuối quý 3/2022. Ngoài ra, IDC cũng thực hiện phương pháp ghi nhận một lần đối với một số hợp đồng bán đất KCN trong quý 3/2022 so với chỉ áp dụng phương thức ghi nhận phân bổ trong quý 3/2021.
  • Trong 9T 2022, doanh thu của IDC tăng 119% YoY đạt 7 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 364% đạt 2,1 nghìn tỷ đồng nhờ ghi nhận doanh thu mảng KCN tích cực và lần lượt hoàn thành 91% và 99% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • KQKD này vượt kỳ vọng hiện tại của chúng tôi, mà chúng tôi cho rằng chủ yếu do (1) ghi nhận doanh thu đối với doanh thu chưa thực hiện từ KCN Mỹ Xuân B1 mà chúng tôi chưa đưa vào trong mô hình dự báo, và (2) ghi nhận doanh thu bán đất KCN một lần cao hơn dự kiến. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo cả năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Ghi nhận doanh thu mảng KCN trong 9T 2022 vượt kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài đóng góp từ KCN Mỹ Xuân B1 – mà chúng tôi chưa đưa vào mô hình định giá trong dự báo năm 2022 – chúng tôi ước tính doanh thu mảng KCN đạt 3,6 nghìn tỷ đồng trong 9T 2022, hoàn thành 96% dự báo doanh thu KCN cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chênh lệch này chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu bán đất KCN một lần cao hơn dự kiến trong 9T 2022.

Doanh thu mảng năng lượng 9T 2022 tăng nhẹ trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể. Trong 9T 2022, doanh thu mảng năng lượng (bao gồm phân phối điện và các nhà máy thủy điện) tăng 6,7% YoY đạt 2,1 nghìn tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp tăng 61% YoY đạt 162 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng KQKD này là do IDC tạm hoãn vận hành nhà máy thủy điện Đắk Mi 3 trong 9T 2022, khiến doanh thu tăng trưởng thấp; tuy nhiên, lợi nhuận gộp cải thiện trong kỳ do dự án này phát sinh lỗ gộp trong khi vận hành. Trong 9T 2022, nhà máy thủy điện Đắk Mi 3 ghi nhận lỗ gộp 8 tỷ đồng so với lỗ gộp 39 tỷ đồng trong 9T 2021. Trong khi đó, doanh thu mảng phân phối điện tăng 6,6% đạt 1,96 nghìn tỷ đồng, và doanh thu từ nhà máy thủy điện khác tăng 24% YoY đạt 184 tỷ đồng trong 9T 2022.

Doanh thu mảng thu phí phục hồi từ mức cơ sở thấp. Trong quý 3/2022, doanh thu mảng thu phí tăng mạnh 613% YoY từ mức cơ sở thấp trong quý 3/2021, đạt 107 tỷ đồng do Chính phủ yêu cầu tạm hoãn thu phí trong quý 3/2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong 9T 2022, doanh thu mảng thu phí tăng 50% YoY đạt 312 tỷ đồng, hoàn thành 83% dự báo cả năm và vượt nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi.

Thu nhập tài chính giảm do không ghi nhận lãi từ thoái vốn. Trong 9T 2022, thu nhập tài chính của IDC giảm 69% đạt 132 tỷ đồng, chủ yếu do công ty không ghi nhận lãi từ thoái vốn trong kỳ. Trong 9T 2021, IDC ghi nhận lãi từ thoái vốn trị giá 344 tỷ đồng (chiếm 82% tổng thu nhập tài chính trong kỳ) chủ yếu từ (1) giảm cổ phần từ 26% còn 0% tại CTCP Thủy Điện Đắk Mi – nhà đầu tư của dự án nhà máy thủy điện Đắk Mi 4AB và C tại tỉnh Quảng Nam – và (2) giảm cổ phần từ 30% còn 0% tại CT TNHH Kính Nổi Siêu Trắng Phú Mỹ.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark