Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS): KQKD năm 2022 phù hợp với kỳ vọng

Nguồn: SSI

KQKD năm 2022 phù hợp với kỳ vọng

 

GAS

 

Theo kết quả sơ bộ, doanh thu năm 2022 của GAS đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. LNTT và LNST tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 49% và 51% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 16,6 nghìn tỷ đồng và 13,3 nghìn tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận ròng cũng lần lượt vượt 25% và 89% kế hoạch cả năm 2022.

Sản lượng khí khô năm 2022 của GAS ước tính tăng 8% so với cùng kỳ lên 7,7 tỷ mét khối. Sản lượng LPG ổn định ở mức hơn 2 triệu tấn, chiếm gần 70% thị phần.

Tính riêng quý 4/2022, doanh thu của GAS có thể đạt mức tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận giảm 22% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá bán của công ty giảm trong bồi cảnh giá dầu nhiên liệu trung bình giảm 12% so với cùng kỳ.

Định giá và luận điểm đầu tư

Kết quả KQKD trong quý 4/2022 dự báo phù hợp với ước tính của chúng tôi, do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 1 năm là 128.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi giả định lợi nhuận của công ty sẽ giảm 5% so với cùng kỳ do giá dầu giảm so với mức so sánh cao của năm 2022. Mặc dù doanh thu giảm - đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023, lượng tiền mặt ròng dồi dào của GAS là 27 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9 sẽ giúp công ty hạn chế được ảnh hưởng của việc lãi suất tăng cao.

Toàn bộ phần xây dựng cơ khí của dự án LNG Thị Vải hiện đã hoàn tất và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo đóng góp của dự án này sẽ không đáng kể trong năm đầu tiên vận hành.